: : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : : 

10 - 12 ก.ย. 2557  แข่งทักษะทางวิชาการ ระดับ สพม.28

++++++++++++++++++++++++

1 - 3 ต.ค. 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

++++++++++++++++++++++++

29 ก.ย. - 15 ต.ค. 2557 นศท.หญิง ฝึกภาคปกติที่โรงเรียนราษีไศล

++++++++++++++++++++++++


วารสารประชาสัมพันธ์

EDU-LINK

การศึกษา

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

กีฬาสี 56

  • PDF

โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสี 28-29 พ.ย. 56สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4

  • PDF


โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 ก.ค. 2557

ปัจฉิม นิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556

  • PDF


โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิม

นิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 โดยทำพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรและบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักเรียน

ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  • PDF

ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อการศึกษาและเจิมป้ายโรงเรียน

  • PDF


โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ทำพิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือก

เพื่อการศึกษาและเจิมป้ายโรงเรียน

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (2 กุมภาพันธ์)

หน้า 1 จาก 7

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม  ต.ลิ้นฟ้า  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190  Tel (FAX). 045-667055

webmaster : kasemsan_men@hotmail.co.th